Tréning, coaching és mediáció

Minden tréninghez egyedi tematikát és egyedi árajánlatot készítek a pontos körülmények ismeretében. Az érdeklődéseket, felkéréseket a holdciklus@gmail.com e-mail címen várom.

A tréningkínálatból:

 • szervezetfejlesztés, szervezetépítés
 • munkavállalói jogi alapismeretek
 • erőszakmentes konfliktuskezelési technikák
 • egyéni és csoportos döntéshozatali mechanizmusok
 • tárgyalástechnikai ismeretek és gyakorlat
 • szervezeti kooperáció
 • kommunikációs alapismeretek
 • asszertív kommunikáció
 • hatékony érdekérvényesítés
 • esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód
 • burn out megelőzés és kezelés
 • csapatépítés
 • Mediációs ismeretek és gyakorlatok

A tréningen folyó munkáról:

A tréning nem hagyományos módon folyó oktatás, ahol szinte kizárólag az oktató aktív és a csoport tagjai a passzív befogadó szerepét töltik be. A tréning a probléma-centrikus, saját élményű tanulás elvére épít, a foglalkozásokon a résztvevőké a főszerep, a tréner nem oktatói, hanem a folyamatokat katalizáló szerepben dolgozik. A feladata az érdeklődés, a személyes átélés, a bizalom, a nyitottság megfelelő szintjének és egy olyan atmoszférának a megteremtése, melyben a résztvevők készen állnak a személyes megnyílásra, illetve a saját és a társak viselkedésének elemzésére.

A tréning munkamódszer a személyes tapasztalás során felszabaduló emóciókra, a csoportdinamikára és a társadalomtudományok ismeretrendszerére épül. A csoport résztvevői a csoporttörténések személyes átélésén keresztül jutnak új ismeretekhez, illetve felfrissíthetik, átstrukturálhatják régebbi ismereteiket a munkájukhoz nélkülözhetetlen kommunikációs és kapcsolatépítő készségekhez. A csoport reflexiói és visszajelzései elősegítik a résztvevők tudatos szakmai viselkedésváltozását. A tréningek a személyes bevonódás által az attitűd valamennyi szintjén (kognitív-, emocionális- és viselkedéses szinten) változásokat érnek el a résztvevőknél.

A szakszerűen vezetett tréning hatására fejlődik a résztvevők önismerete, belső autonómiája, fokozódik magabiztossága. A szociális észlelés fejlődésével, valamint a csoportok és dinamikájuk megértésével javul az egyéni szociális hatékonyság. A részképességek területén is fejlődés várható: javul a kommunikációs és tárgyalástechnikai készség, emelkedik a kreativitási szint. A módszer a csoport légkörére is kedvező hatással van, az együttes élmények által a csoporttagok kapcsolatai szorosabbá válnak, erősödik a bizalom, az egymás megértésére és elfogadására törekvés szintje.

A céges tréningek általános célja:

A készségfejlesztő tréningek célja, hogy a résztvevők aktívan, saját élmény átélésével, speciális munkamódszerekkel, technikákkal ismerkedjenek meg az általuk választott témakörrel: a tréner és társaik segítségével figyelhessék meg saját működésüket, védett környezetben építő visszajelzéseket kapjanak és megtanuljanak ilyen visszajelzéseket adni is környezetüknek, elméleti és gyakorlati iránymutatást kapjanak a vágyott változás eléréséhez.

A tréning során alkalmazott munkamódszerek igen változatosak: rövid tréneri prezentációk, egyéni, páros, kis- és nagycsoportos szimulációs gyakorlatok, akváriumgyakorlatok, illetve rövid elméleti betekintés segíti a résztvevőket a készségfejlesztésben. A közösen eltöltött jól strukturált idő kedvez a csoportfolyamatoknak, a személyes kapcsolatok kialakulásának és megerősödésének, vagyis csapatépítő hatású. 

Kiknek ajánlottak a tréningeket?

Mindenkinek, aki szeretné saját készségeit, képességeit tudatosan fejleszteni, bárkinek, aki a mindennapi munkája nagy részét emberekkel végzi, vagy egyszerűen csak csoportban dolgozik.

Coaching

A coaching egy olyan egyéni vagy kiscsoportos folyamat, melynek során megvilágosodnak a homályos pontok, átláthatóbbá válnak a kusza helyzetek és végre megtehetőek lesznek a nagyon vágyott és nagyon szükséges, de korábban valamiért meg nem lépett lépések. A coach dolga az, hogy ezt a folyamatot vezesse, támogassa a hozzá fordulót abban, hogy a kliens átlássa saját dolgait, feltegye saját kérdéseit, megtalálja saját válaszait és aztán a saját útját járja.

Coaching üléseket vállalok Budapesten egyeztetett helyszínen és az online térben is.

Minden tréninghez egyedi árajánlatot készítek a pontos körülmények ismeretében. Az érdeklődéseket, felkéréseket a holdciklus@gmail.com e-mail címen várom.