Tréning, coaching és mediáció, gyászkísérés

Minden tréninghez egyedi tematikát és egyedi árajánlatot készítek a pontos körülmények ismeretében. Az érdeklődéseket, felkéréseket a holdciklus@gmail.com e-mail címen várom.

A tréningkínálatból:

 • szervezetfejlesztés, szervezetépítés
 • munkavállalói jogi alapismeretek
 • erőszakmentes konfliktuskezelési technikák
 • egyéni és csoportos döntéshozatali mechanizmusok
 • tárgyalástechnikai ismeretek és gyakorlat
 • szervezeti kooperáció
 • kommunikációs alapismeretek
 • asszertív kommunikáció
 • hatékony érdekérvényesítés
 • esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód
 • burn out megelőzés és kezelés
 • csapatépítés
 • Mediációs ismeretek és gyakorlatok

A tréningen folyó munkáról:

A tréning nem hagyományos módon folyó oktatás, ahol szinte kizárólag az oktató aktív és a csoport tagjai a passzív befogadó szerepét töltik be. A tréning a probléma-centrikus, saját élményű tanulás elvére épít, a foglalkozásokon a résztvevőké a főszerep, a tréner nem oktatói, hanem a folyamatokat katalizáló szerepben dolgozik. A feladata az érdeklődés, a személyes átélés, a bizalom, a nyitottság megfelelő szintjének és egy olyan atmoszférának a megteremtése, melyben a résztvevők készen állnak a személyes megnyílásra, illetve a saját és a társak viselkedésének elemzésére.

A tréning munkamódszer a személyes tapasztalás során felszabaduló emóciókra, a csoportdinamikára és a társadalomtudományok ismeretrendszerére épül. A csoport résztvevői a csoporttörténések személyes átélésén keresztül jutnak új ismeretekhez, illetve felfrissíthetik, átstrukturálhatják régebbi ismereteiket a munkájukhoz nélkülözhetetlen kommunikációs és kapcsolatépítő készségekhez. A csoport reflexiói és visszajelzései elősegítik a résztvevők tudatos szakmai viselkedésváltozását. A tréningek a személyes bevonódás által az attitűd valamennyi szintjén (kognitív-, emocionális- és viselkedéses szinten) változásokat érnek el a résztvevőknél.

A szakszerűen vezetett tréning hatására fejlődik a résztvevők önismerete, belső autonómiája, fokozódik magabiztossága. A szociális észlelés fejlődésével, valamint a csoportok és dinamikájuk megértésével javul az egyéni szociális hatékonyság. A részképességek területén is fejlődés várható: javul a kommunikációs és tárgyalástechnikai készség, emelkedik a kreativitási szint. A módszer a csoport légkörére is kedvező hatással van, az együttes élmények által a csoporttagok kapcsolatai szorosabbá válnak, erősödik a bizalom, az egymás megértésére és elfogadására törekvés szintje.

A céges tréningek általános célja:

A készségfejlesztő tréningek célja, hogy a résztvevők aktívan, saját élmény átélésével, speciális munkamódszerekkel, technikákkal ismerkedjenek meg az általuk választott témakörrel: a tréner és társaik segítségével figyelhessék meg saját működésüket, védett környezetben építő visszajelzéseket kapjanak és megtanuljanak ilyen visszajelzéseket adni is környezetüknek, elméleti és gyakorlati iránymutatást kapjanak a vágyott változás eléréséhez.

A tréning során alkalmazott munkamódszerek igen változatosak: rövid tréneri prezentációk, egyéni, páros, kis- és nagycsoportos szimulációs gyakorlatok, akváriumgyakorlatok, illetve rövid elméleti betekintés segíti a résztvevőket a készségfejlesztésben. A közösen eltöltött jól strukturált idő kedvez a csoportfolyamatoknak, a személyes kapcsolatok kialakulásának és megerősödésének, vagyis csapatépítő hatású. 

Kiknek ajánlottak a tréningeket?

Mindenkinek, aki szeretné saját készségeit, képességeit tudatosan fejleszteni, bárkinek, aki a mindennapi munkája nagy részét emberekkel végzi, vagy egyszerűen csak csoportban dolgozik.

Coaching

A coaching egy olyan egyéni vagy kiscsoportos folyamat, melynek során megvilágosodnak a homályos pontok, átláthatóbbá válnak a kusza helyzetek és végre megtehetőek lesznek a nagyon vágyott és nagyon szükséges, de korábban valamiért meg nem lépett lépések. A coach dolga az, hogy ezt a folyamatot vezesse, támogassa a hozzá fordulót abban, hogy a kliens átlássa saját dolgait, feltegye saját kérdéseit, megtalálja saját válaszait és aztán a saját útját járja.

Coaching üléseket vállalok Budapesten egyeztetett helyszínen és az online térben is.

Néhány hozzám intézett kérdés után muszáj elhatárolódással kezdenem – vagyis lássuk, mit nem teszek:

Nem lépek kapcsolatba halottakkal és nem közvetítek köztük és az élők közt. Nem derítek fel titokzatos haláleseteket, baleseteket, eltűnéseket. Nem táncoltatok asztalt. Nem jósolok sem kártyából sem varázsgömbből. Nem idézek meg és nem támasztok fel senkit.

A veszteségfeldolgozás és a gyászfolyamatok kísérése során csoportban (3-10 fő) fogunk tudni együtt dolgozni. Ránézünk a gyász során előkerülő sokféle és nagyon sokszor gubancos érzelmekre, különféle eszközökkel megjelenítjük őket – itt felhasználom a művészetterápiás képzésen és a korábbi tréneri működésem során hasznosnak, jónak tapasztalt eszköztáramat is, használunk például képeket, ha úgy tetszik a csoportnak, alkotunk is. Sokat beszélünk az érzelmek mellett a konkrét, napi aktualitásokról, a megoldandó feladatokról. Tanulunk egymástól, segítjük és támogatjuk egymást, mesélünk, zenét hallgatunk – és van, hogy egyszerűen csak ott vagyunk egymásnak, csendben maradunk. A csoportban ereje van a csendnek is!

Fontosnak érzem, hogy beszéljünk arról is – akár csoportban, akár egyéni coaching folyamat során – hogy veszteségeink nem mindig függenek össze halálesettel, sőt! Életünk során nap mint nap szenvedünk el kisebb- nagyobb veszteségeket. Ezek egy részének feldolgozása a napi rutinunk része, majdnem, hogy magától megy. Ezek azok a kisebb veszteségek, amelyek nem érintenek mélyen érzelmileg és nincsenek jelentős hatással a további életünkre. De mindannyiunk életében történnek olyan nagy, meghatározó veszteségek, amin nem tudunk átlépni. Legtöbbünknek olyan veszteségei is vannak, amelyet mások nem éreznek vagy nem ismernek el veszteségként – így még a gyászfolyamatot is sokszor titkoljuk, vagy szégyelljük, hogy egyáltalán gyászoljunk. Ilyen veszteség lehet a válás, kényszerű költözés, baráti társasággal vagy egy-egy konkrét személlyel való „szakítás”, munkahely elvesztése, álmok kényszerű feladása, testképváltozás, egészségromlás – és még folytatható a sor.

Gyászcsoportot hirdetek meg én is, de tudja egy-egy gyászoló közösség vagy csoport is kezdeményezni, hogy induljon csoport. A helyszínről és az időpontokról minden csoport esetében külön-külön egyeztetünk. A csoportban végzett gyászfeldolgozó munka általában 10 alkalommal történik, ideális esetben kéthetente találkozunk. Egyéni veszteségfeldolgozást coaching ülések keretében tudok elvállalni, egyéni jelentkezéssel.

Minden tréninghez és minden folyamathoz egyedi árajánlatot készítek a pontos körülmények ismeretében. Az érdeklődéseket, felkéréseket a holdciklus@gmail.com e-mail címen várom.